Nmap 7.70

För några minuter sedan så meddelade Fyodor att en ny stabil version av portskannings-verktyget Nmap har släppts. Denna version heter Nmap 7.70 och innehåller en hel del bra uppdateringar samt åtgärdar en säkerhetsbrist.

Säkerhetsbristen har och göra med hur NSE-scriptet http-fetch sparar ner filer på disk. En webbserver som returnerar ett svar som är formterat på ett visst sätt gör att filer kunde sparas ner till kataloger utanför den katalog som är inställd för nedladdning. Dock gick ej befintliga filer att skriva över.

En av de trevligare uppdateringarna är IPv6 samt IPv4 fingerprints som ökat och även service detection som nu känner igen 1224 st nya protokoll såsom filenet-pch, lscp, netassistant, sharp-remote,
urbackup och watchguard.

9 st nya NSE-script som är enligt följande:

– deluge-rpc-brute performs brute-force credential testing against
Deluge BitTorrent RPC services, using the new zlib library. [Claudiu Perta]
– hostmap-crtsh lists subdomains by querying Google’s Certificate
Transparency logs. [Paulino Calderon]
– [GH#892] http-bigip-cookie decodes unencrypted F5 BIG-IP cookies and
reports back the IP address and port of the actual server behind the
load-balancer. [Seth Jackson]
– http-jsonp-detection Attempts to discover JSONP endpoints in web
servers. JSONP endpoints can be used to bypass Same-origin Policy
restrictions in web browsers. [Vinamra Bhatia]
– http-trane-info obtains information from Trane Tracer SC controllers
and connected HVAC devices. [Pedro Joaquin]
– [GH#609] nbd-info uses the new nbd.lua library to query Network Block
Devices for protocol and file export information. [Mak Kolybabi]
– rsa-vuln-roca checks for RSA keys generated by Infineon TPMs
vulnerable to Return Of Coppersmith Attack (ROCA) (CVE-2017-15361). Checks
SSH and TLS services. [Daniel Miller]
– [GH#987] smb-enum-services retrieves the list of services running on a
remote Windows machine. Modern Windows systems requires a privileged domain
account in order to list the services. [Rewanth Cool]
– tls-alpn checks TLS servers for Application Layer Protocol Negotiation
(ALPN) support and reports supported protocols. ALPN largely replaces NPN,
which tls-nextprotoneg was written for. [Daniel Miller]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *