Kategorier
Metodik

Därför bör du inte beställa ett penetrationstest

IDG/TechWorld publicerade nyligen en artikel med titlen ”Därför bör du inte beställa ett penetrationstest”. Författaren går igenom skillnaden mellan en sårbarhetsskanning, penetrationstest samt säkerhetgranskning och listar några vanligt förekommande fel såsom: Ett exempel är ett fall där en utförare genomförde en sårbarhetsskanning av ett nytt system med hjälp av ett automatiserat sårbarhetsskanningsverktyg, som inte lyckades identifiera […]