Kategorier
Verktyg

Hitta webb-sårbarheter med Nikto

niktoOkej, du har genomfört din kartläggning med hjälp av DNS och andra verktyg och nu är det dags att börja testa webbsidor efter sårbarheter. Förutom sqlmap, Nmap, Nessus, OpenVAS så finns även Nikto som är ett bra verktyg (förutom att det är skrivet i perl).

Med Nikto så följer en bunt med databaser (från mappen program/databases).

 • 50 db_404_strings
 • 31 db_content_search
 • 1839 db_dictionary
 • 6285 db_drupal
 • 33 db_embedded
 • 135 db_favicon
 • 107 db_headers
 • 30 db_httpoptions
 • 33 db_multiple_index
 • 1288 db_outdated
 • 21 db_parked_strings
 • 185 db_realms
 • 279 db_server_msgs
 • 316 db_subdomains
 • 7000 db_tests
 • 49 db_variables
 • 17681 totala tester

Och tittar vi i den största databasen som innehåller 7000 tester så hittar vi ett regelverk som är likt denna rad:

"000001","0","b","/TiVoConnect?Command=QueryServer","GET","Calypso Server","","","","","The Tivo Calypso server is running. This page will display the version and platform it is running on. Other URLs may allow download of media.","",""

Och kör vi bara nikto -h så ser vi hjälpsidan:

Option host requires an argument
 -config+ Use this config file
 -Display+ Turn on/off display outputs
 -dbcheck check database and other key files for syntax errors
 -Format+ save file (-o) format
 -Help Extended help information
 -host+ target host
 -id+ Host authentication to use, format is id:pass or id:pass:realm
 -list-plugins List all available plugins
 -output+ Write output to this file
 -nossl Disables using SSL
 -no404 Disables 404 checks
 -Plugins+ List of plugins to run (default: ALL)
 -port+ Port to use (default 80)
 -root+ Prepend root value to all requests, format is /directory
 -ssl Force ssl mode on port
 -Tuning+ Scan tuning
 -timeout+ Timeout for requests (default 10 seconds)
 -update Update databases and plugins from CIRT.net
 -Version Print plugin and database versions
 -vhost+ Virtual host (for Host header)
 + requires a value

Note: This is the short help output. Use -H for full help text.

Toppen, vill du ha mer information kör nikto -H. Observera att Nikto inte är direkt diskret och avslöjar direkt via exempelvis User-Agent http-headers att det är just Nikto som används.

Då är det dags att genomföra det första testet:

$ perl nikto.pl -ssl -h https.se
- Nikto v2.1.6
---------------------------------------------------------------------------
+ Target IP: 188.226.153.24
+ Target Hostname: https.se
+ Target Port: 443
---------------------------------------------------------------------------
+ SSL Info: Subject: /OU=GT02049958/OU=See www.rapidssl.com/resources/cps (c)15/OU=Domain Control Validated - RapidSSL(R)/CN=https.se
 Altnames: https.se
 Ciphers: DHE-RSA-AES128-SHA
 Issuer: /C=US/O=GeoTrust Inc./CN=RapidSSL SHA256 CA - G3
+ Start Time: 2015-10-26 21:22:41 (GMT1)
---------------------------------------------------------------------------
+ Server: nginx
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present.
+ The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect against some forms of XSS
+ The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ Server leaks inodes via ETags, header found with file /crossdomain.xml, fields: 0x511ea08e 0x110
+ /crossdomain.xml contains a full wildcard entry. See http://jeremiahgrossman.blogspot.com/2008/05/crossdomainxml-invites-cross-site.html
+ The Content-Encoding header is set to "deflate" this may mean that the server is vulnerable to the BREACH attack.
+ OSVDB-3092: /test.html: This might be interesting...
+ OSVDB-3092: /test/: This might be interesting...
+ 7544 requests: 6 error(s) and 8 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2015-10-26 21:49:51 (GMT1) (1630 seconds)
---------------------------------------------------------------------------
+ 1 host(s) tested

Nikto kan även spara ner rapporter i format såsom XML, HTML, NBE eller CSV. Vill du ändra User-agents så kan du göra det i nikto.conf-filen som bl.a. innehåller denna rad:

USERAGENT=Mozilla/5.00 (Nikto/@VERSION) (Evasions:@EVASIONS) (Test:@TESTID)

Verktyget följer så klart med Kali Linux eller så kan du ladda hem det från Github här.

Kategorier
Metodik

Kartläggning med hjälp av DNS

Som en del i ett penetrationstest så är kartläggning av DNS en viktig del. Det kan göras på flera sätt och oftast är en kombination av flertalet olika tester det bästa.

Flertalet verktyg stödjer kartläggning med DNS och här är några som vi rekommenderar:

Informationen från DNS-kartläggningen bildar den eller de personer som utför ett penetrationstest ett bra underlag att jobba vidare från. Även kan läckage av intern information förekomma.

dnsrecon

Vi börjar med en skärmdump från dnrecon där vi använder data från webbens 1 miljon största webbsajter. Kommandot vi kör är:

time python dnsrecon.py -d triop.se -D subdomains-top1.mil.txt -t brt

dns kartläggning med dnsrecon

Som vi kan se hittar detta kommando information om 25 stycken enheter.

theHarvester

Ett trevligt multiverktyg som inte bara hittar DNS-namn utan även E-postadresser.

theHarvester

Vi kör kommandot:

theharvester -b all -d triop.se -v -c

Och får då upp en mängd information. Det vi just nu är intresserad av eventuella underdomäner vilket den är kompetent och hittar med hjälp av sökmotorer:

DNS harvester

Nmap

Här använder vi Nmaps stöd för scripts. Och ett specifikt script som heter dns-brute.nse och med hjälp av följande kommando:

nmap -p 80 --script dns-brute.nse triop.se

Och det resulterar i ett antal underdomäner:

Nmap DNS brute

dnsdumpster.com

Detta är en publik tjänst som använder data från scans.io, se även censys.io som tillhandahåller ungefär samma söktjänst.

Med hjälp av denna data så kan vi också identifiera ett antal underdomäner:

dnsdumpster

Kategorier
Verktyg

WPScan 2.9

WPScan WordPress SäkerhetVerktyget WPScan som används för att söka efter sårbarheter och kartlägga WordPress har nu släppts i version 2.9. Om du vill lära dig mer hur WPscan kan användas, se följande blogginlägg.

Massor av buggfixar samt så är databasen uppdaterat med nya sårbarheter att söka efter:

 • Total vulnerable versions: 132
 • Total vulnerable plugins: 1170
 • Total vulnerable themes: 368
 • Total version vulnerabilities: 1476
 • Total plugin vulnerabilities: 1913
 • Total theme vulnerabilities: 450

Ladda hem WPscan här:

https://github.com/wpscanteam/wpscan/releases/tag/2.9

Kolla även in WPScans.com