Kategorier
WiFi

Penetrationstest av trådlösa (WiFi) nätverk

Att testa säkerheten på trådlösa nätverk kan vara tidsödande och tar en hel del att hitta rätt verktyg och testa. Men det finns hjälpmedel som kan göra det lite lättare att penetrationstesta WiFi-nätverk och förutom att använda sig av Kali Linux så kan vi även rekommendera Wifite. Wifite är ett Python-script som använder sig av […]

Kategorier
Metodik

Effektivare penetrationstest med Vagrant

Vagrant är ett verktyg som underlättar hanteringen av virtuella maskiner som ligger i VMware eller VirtualBox. För att starta upp en ny virtuell maskin behövs enbart en fil: Vagrantfile som du placerar i en egen katalog. Och så klart så finns Kali Linux färdigt som en Vagrantfile som du kan använda dig av för att […]

Kategorier
Metodik

Så knäcker du lösenord

  För oss som jobbar med penetrationstester så kan ett bra genomförande av lösenordsknäckning vara en vital del att ta sig vidare i ett uppdrag. Men för att lyckas att knäcka ett eller flera lösenord så är det flertalet faktorer som spelar in. Har du tillgång till användarnamn eller bara lösenordshashar? Vilken algoritm används för […]