Kategorier
Metodik

Windows wmic

WMI command-line (WMIC) är ett verktyg för att interagera mot WMI-subsystemet i Windows. Genom kommandot wmic så kan du således göra en hel del intressanta saker när du genomför en säkerhetsgranskning eller RedTeaming-uppdrag. Det är även ofta som wmic.exe också glöms bort när det gäller konfigurering av AppLocker eller uppsäkring av systemet med Group Policys. […]