Kategorier
Metodik

Penetrationstest av Windows

Denna artikel går igenom hur du kan testa säkerheten lokalt på en Windows-klient eller server. Jag kommer i en annan artikel gå igenom hur du testar säkerheten i Windows över nätverket. Det är alltid bäst att börja med en lokal kartläggning för att kontrollera vilka användare som finns, anslutningar, vad är syftet med servern eller […]