hashcat 4.0.0 nu släppt

Nu har mjukvaran hashcat släppts i version 4.0.0, som den första i 4.x-serien. Hashcat är en mjukvara för att knäcka lösenord, ungefär som John the Ripper (JtR). Fördelen dock med hashcat är stödet för att använda hårdvara för knäckningen, framförallt GPU:er.

Det som är nytt i version 4.0.0 är följande:

 • Lösenord och salt upp till 256 tecken
 • Ny snabb OpenCL-kernel. Använd -O argumentet för att nyttja denna om du har möjlighet
 • Självkontroll för att upptäcka buggig OpenCL kernel
 • Stöd för hash-mode 2501 = WPA/WPA2 PMK samt 2500 som är WPA/WPA2 (SHA256-AES-CMAC)
 • Förbättrat stöd för macOS
 • Argumentet –example-hashes för att lista exempel på hashar
 • Samt några prylar till

Hahcat stödjer följande GPU:er:

 • AMD GPUs on Linux require ”RadeonOpenCompute (ROCm)” Software Platform (1.6.180 or later)
 • AMD GPUs on Windows require ”AMD Radeon Software Crimson Edition” (15.12 or later)
 • Intel CPUs require ”OpenCL Runtime for Intel Core and Intel Xeon Processors” (16.1.1 or later)
 • Intel GPUs on Linux require ”OpenCL 2.0 GPU Driver Package for Linux” (2.0 or later)
 • Intel GPUs on Windows require ”OpenCL Driver for Intel Iris and Intel HD Graphics”
 • NVIDIA GPUs require ”NVIDIA Driver” (367.x or later)

Och förutom GPU:er så kan du köra hashcat på följande:

 • CPU
 • APU
 • DSP
 • FPGA
 • Coprocessor

Hela listan med algoritmer som hashcat stödjer:

 • MD4
 • MD5
 • Half MD5 (left, mid, right)
 • SHA1
 • SHA-224
 • SHA-256
 • SHA-384
 • SHA-512
 • SHA-3 (Keccak)
 • BLAKE2b-512
 • SipHash
 • Skip32
 • RIPEMD-160
 • Whirlpool
 • DES (PT = $salt, key = $pass)
 • 3DES (PT = $salt, key = $pass)
 • ChaCha20
 • GOST R 34.11-94
 • GOST R 34.11-2012 (Streebog) 256-bit
 • GOST R 34.11-2012 (Streebog) 512-bit
 • md5($pass.$salt)
 • md5($salt.$pass)
 • md5(unicode($pass).$salt)
 • md5($salt.unicode($pass))
 • md5($salt.$pass.$salt)
 • md5($salt.md5($pass))
 • md5($salt.md5($salt.$pass))
 • md5($salt.md5($pass.$salt))
 • md5(md5($pass))
 • md5(md5($pass).md5($salt))
 • md5(strtoupper(md5($pass)))
 • md5(sha1($pass))
 • sha1($pass.$salt)
 • sha1($salt.$pass)
 • sha1(unicode($pass).$salt)
 • sha1($salt.unicode($pass))
 • sha1(sha1($pass))
 • sha1($salt.sha1($pass))
 • sha1(md5($pass))
 • sha1($salt.$pass.$salt)
 • sha1(CX)
 • sha256($pass.$salt)
 • sha256($salt.$pass)
 • sha256(unicode($pass).$salt)
 • sha256($salt.unicode($pass))
 • sha512($pass.$salt)
 • sha512($salt.$pass)
 • sha512(unicode($pass).$salt)
 • sha512($salt.unicode($pass))
 • HMAC-MD5 (key = $pass)
 • HMAC-MD5 (key = $salt)
 • HMAC-SHA1 (key = $pass)
 • HMAC-SHA1 (key = $salt)
 • HMAC-SHA256 (key = $pass)
 • HMAC-SHA256 (key = $salt)
 • HMAC-SHA512 (key = $pass)
 • HMAC-SHA512 (key = $salt)
 • PBKDF2-HMAC-MD5
 • PBKDF2-HMAC-SHA1
 • PBKDF2-HMAC-SHA256
 • PBKDF2-HMAC-SHA512
 • MyBB
 • phpBB3
 • SMF (Simple Machines Forum)
 • vBulletin
 • IPB (Invision Power Board)
 • WBB (Woltlab Burning Board)
 • osCommerce
 • xt:Commerce
 • PrestaShop
 • MediaWiki B type
 • WordPress
 • Drupal 7
 • Joomla
 • PHPS
 • Django (SHA-1)
 • Django (PBKDF2-SHA256)
 • Episerver
 • ColdFusion 10+
 • Apache MD5-APR
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MSSQL
 • Oracle H: Type (Oracle 7+)
 • Oracle S: Type (Oracle 11+)
 • Oracle T: Type (Oracle 12+)
 • Sybase
 • hMailServer
 • DNSSEC (NSEC3)
 • IKE-PSK
 • IPMI2 RAKP
 • iSCSI CHAP
 • CRAM-MD5
 • MySQL CRAM (SHA1)
 • PostgreSQL CRAM (MD5)
 • SIP digest authentication (MD5)
 • WPA/WPA2
 • WPA/WPA2 PMK
 • NetNTLMv1
 • NetNTLMv1+ESS
 • NetNTLMv2
 • Kerberos 5 AS-REQ Pre-Auth etype 23
 • Kerberos 5 TGS-REP etype 23
 • Netscape LDAP SHA/SSHA
 • FileZilla Server
 • LM
 • NTLM
 • Domain Cached Credentials (DCC), MS Cache
 • Domain Cached Credentials 2 (DCC2), MS Cache 2
 • DPAPI masterkey file v1 and v2
 • MS-AzureSync PBKDF2-HMAC-SHA256
 • descrypt
 • bsdicrypt
 • md5crypt
 • sha256crypt
 • sha512crypt
 • bcrypt
 • scrypt
 • macOS v10.4
 • macOS v10.5
 • macOS v10.6
 • macOS v10.7
 • macOS v10.8
 • macOS v10.9
 • macOS v10.10
 • iTunes backup < 10.0
 • iTunes backup >= 10.0
 • AIX {smd5}
 • AIX {ssha1}
 • AIX {ssha256}
 • AIX {ssha512}
 • Cisco-ASA MD5
 • Cisco-PIX MD5
 • Cisco-IOS $1$ (MD5)
 • Cisco-IOS type 4 (SHA256)
 • Cisco $8$ (PBKDF2-SHA256)
 • Cisco $9$ (scrypt)
 • Juniper IVE
 • Juniper NetScreen/SSG (ScreenOS)
 • Juniper/NetBSD sha1crypt
 • Fortigate (FortiOS)
 • Samsung Android Password/PIN
 • Windows Phone 8+ PIN/password
 • GRUB 2
 • CRC32
 • RACF
 • Radmin2
 • Redmine
 • PunBB
 • OpenCart
 • Atlassian (PBKDF2-HMAC-SHA1)
 • Citrix NetScaler
 • SAP CODVN B (BCODE)
 • SAP CODVN F/G (PASSCODE)
 • SAP CODVN H (PWDSALTEDHASH) iSSHA-1
 • PeopleSoft
 • PeopleSoft PS_TOKEN
 • Skype
 • WinZip
 • 7-Zip
 • RAR3-hp
 • RAR5
 • AxCrypt
 • AxCrypt in-memory SHA1
 • PDF 1.1 – 1.3 (Acrobat 2 – 4)
 • PDF 1.4 – 1.6 (Acrobat 5 – 8)
 • PDF 1.7 Level 3 (Acrobat 9)
 • PDF 1.7 Level 8 (Acrobat 10 – 11)
 • MS Office <= 2003 MD5
 • MS Office <= 2003 SHA1
 • MS Office 2007
 • MS Office 2010
 • MS Office 2013
 • Lotus Notes/Domino 5
 • Lotus Notes/Domino 6
 • Lotus Notes/Domino 8
 • Bitcoin/Litecoin wallet.dat
 • Blockchain, My Wallet
 • Blockchain, My Wallet, V2
 • 1Password, agilekeychain
 • 1Password, cloudkeychain
 • LastPass
 • Password Safe v2
 • Password Safe v3
 • KeePass 1 (AES/Twofish) and KeePass 2 (AES)
 • JKS Java Key Store Private Keys (SHA1)
 • Ethereum Wallet, PBKDF2-HMAC-SHA256
 • Ethereum Wallet, SCRYPT
 • eCryptfs
 • Android FDE <= 4.3
 • Android FDE (Samsung DEK)
 • TrueCrypt
 • VeraCrypt
 • LUKS
 • Plaintext

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *