Kategorier
Verktyg

Kör Kali Linux med Vagrant

Offensive Security gick precis ut med nyheten att Kali Linux nu finns uppladdat till Vagrant Cloud. Detta är en bra nyhet eftersom det är enklare att komma igång och köra Kali på precis det sätt du vill.

Du installerar bara vagrant och skapar bara en ny tom mapp där du kör följande kommando:

vagrant init offensive-security/kali-linux

Då skapas en fil vid namnet Vagrantfile. Exempel:

➜ ~ mkdir kali
➜ ~ cd kali
➜ kali vagrant init offensive-security/kali-linux
A `Vagrantfile` has been placed in this directory. You are now
ready to `vagrant up` your first virtual environment! Please read
the comments in the Vagrantfile as well as documentation on
`vagrantup.com` for more information on using Vagrant.
➜ kali cat Vagrantfile
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :
..klipp..
end
➜ kali

Du kan sedan lägga till egna kommandon eller verktyg som du vill installera/köra i Vagrantfile. Då behöver du bara spara undan din Vagrantfile och slipper således göra en egen ISO-fil eller liknandede. Du kan även med fördel använda ansible, chef eller salt också för att göra provisionering av din Kali Linux-installation.

Här är ett exempel då jag lägger till en inställning till Vagrantfile som installerar SecLists från Github:

config.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
cd /root
git clone https://github.com/danielmiessler/SecLists
SHELL
Kategorier
Metodik

Effektivare penetrationstest med Vagrant

Vagrant Kali Linux

Vagrant är ett verktyg som underlättar hanteringen av virtuella maskiner som ligger i VMware eller VirtualBox. För att starta upp en ny virtuell maskin behövs enbart en fil: Vagrantfile som du placerar i en egen katalog.

Och så klart så finns Kali Linux färdigt som en Vagrantfile som du kan använda dig av för att bli mer effektiv. Du slipper alltså ladda hem en ISO-fil och lägga till en ny virtuell maskin och konfigurera denna, samt lägga upp katalogdelningar. Allt detta sköter Vagrant åt dig samt inställningarna återfinnes i filen Vagrantfile. Även så fixar pentest-env VirtualBox Guest Additions.

Så här gör du:

$ git clone https://github.com/Sliim/pentest-env.git
$ cd pentest-env
$ vagrant up

Och sedan för att ansluta direkt in till Kali kör du:

$ vagrant ssh

Lätt va?

Och har du inte installerat Vagrant tidigare eller VirtualBox (eller VMware måste du även göra det).

pentest-env

Kategorier
Metodik

Kali Linux med Vagrant

pentest-env

Ett bra tips är att automatisera Kali Linux med hjälp av Vagrant. På Github finns det ett projekt vid namn pentest-env som just tillhandahåller detta.

Så här gör du:

1. Installera Vagrant (och VirtualBox).

2. Klona hem repot: https://github.com/Sliim/pentest-env

3. Gå in i katalogen och skriv vagrant up

4. Logga in mot Kali Linux med kommandot vagrant ssh

Så enkelt är det att komma igång. Installationen är även persistent så det du skriver till Kali Linux sparas.