Kategorier
Mobil

Penetrationstest av iPhone Appar

Det primära att kontroller är kommunikation till och från appen samt eventuella kryptografiska svagheter såsom statiska nycklar eller proprietära algoritmer som går att återskapa. Att genomföra reverse-engineering på iPhone appar är inte helt trivialt och jag rekommenderar att om appen finns till Android också att kontroller denna. Kontrollen av trafik till och från appen genomförs […]