Kategorier
Metodik

Kartläggning via LinkedIn

Att använda information från LinkedIn kan vara en bra del i OSINT-arbetet (öppna källor) vid ett penetrationstest. Information såsom namn kan användas för att generera användarnamn som kan testas mot internetansluta system. Reklam: Behöver ditt företag hjälp med penetrationstester? Kontakta Triop AB Först och främst så laddar vi hem theHarvester från Github: $ wget https://github.com/laramies/theHarvester/archive/master.zip […]

Kategorier
Metodik

Kartläggning med hjälp av DNS

Som en del i ett penetrationstest så är kartläggning av DNS en viktig del. Det kan göras på flera sätt och oftast är en kombination av flertalet olika tester det bästa. Flertalet verktyg stödjer kartläggning med DNS och här är några som vi rekommenderar: Nmap theHarvester dnrecon.py dnsdumpster (webbtjänst) Informationen från DNS-kartläggningen bildar den eller de […]