Kategorier
Metodik

Forcera WordPress-plugins

Med hjälp av verktyget dirs3arch och medföljande WordPress-plugindatabas är det lätt och enkelt att forcera samtliga plugins som CMS verktyget WordPress kan ha installerat. Följande kommado startar en genomsökning med hela WordPress-databasen. Obs kan ta en stund python3 dirs3arch.py -u http://www.target/wp-content/plugins/ -e php -w db/wordpress/wordpress-all-plugins.txt Och då kan du se följande: dirs3arch kan du ladda […]