Kategorier
Mobil

Penetrationstest av iPhone Appar

Det primära att kontroller är kommunikation till och från appen samt eventuella kryptografiska svagheter såsom statiska nycklar eller proprietära algoritmer som går att återskapa.

Att genomföra reverse-engineering på iPhone appar är inte helt trivialt och jag rekommenderar att om appen finns till Android också att kontroller denna.

Kontrollen av trafik till och från appen genomförs med fördel genom att använda en MITM-proxy såsom Burp Proxy eller Charles Proxy. Använder appen krypterad trafik med SSL så kan du installera ett SSL-certifikat som följer med Charles Proxy för att granska trafiken.

Följande blogginlägg går igenom mer i detalj hur du gör att titta på API-trafiken:

Kategorier
böcker

Bok om penetrationstest

PenetrationstestEnbart i dag har O’Reilly mycket bra rea på en bok om penetrationstester. Boken är skriven av Georgia Weidman och ges ut av No Starch, kostar runt 120 kr samt finns som eBok i PDF-format (ingen DRM).

Boken släpptes i Maj 2014 och innehåller nedan kapitel. Riktar sig till nybörjare inom penetrationstester.

 1. The Basics

  1. Chapter 1 Setting Up Your Virtual Lab

   1. Installing VMware
   2. Setting Up Kali Linux
   3. Target Virtual Machines
   4. Creating the Windows XP Target
   5. Setting Up the Ubuntu 8.10 Target
   6. Creating the Windows 7 Target
   7. Summary
  2. Chapter 2 Using Kali Linux

   1. Linux Command Line
   2. The Linux Filesystem
   3. Learning About Commands: The Man Pages
   4. User Privileges
   5. File Permissions
   6. Editing Files
   7. Data Manipulation
   8. Managing Installed Packages
   9. Processes and Services
   10. Managing Networking
   11. Netcat: The Swiss Army Knife of TCP/IP Connections
   12. Automating Tasks with cron Jobs
   13. Summary
  3. Chapter 3 Programming

   1. Bash Scripting
   2. Python Scripting
   3. Writing and Compiling C Programs
   4. Summary
  4. Chapter 4 Using the Metasploit Framework

   1. Starting Metasploit
   2. Finding Metasploit Modules
   3. Setting Module Options
   4. Payloads (or Shellcode)
   5. Types of Shells
   6. Setting a Payload Manually
   7. Msfcli
   8. Creating Standalone Payloads with Msfvenom
   9. Using an Auxiliary Module
   10. Summary
 2. Assessments

  1. Chapter 5 Information Gathering

   1. Open Source Intelligence Gathering
   2. Port Scanning
   3. Summary
  2. Chapter 6 Finding Vulnerabilities

   1. From Nmap Version Scan to Potential Vulnerability
   2. Nessus
   3. The Nmap Scripting Engine
   4. Running a Single NSE Script
   5. Metasploit Scanner Modules
   6. Metasploit Exploit Check Functions
   7. Web Application Scanning
   8. Manual Analysis
   9. Summary
  3. Chapter 7 Capturing Traffic

   1. Networking for Capturing Traffic
   2. Using Wireshark
   3. ARP Cache Poisoning
   4. DNS Cache Poisoning
   5. SSL Attacks
   6. SSL Stripping
   7. Summary
 3. Attacks

  1. Chapter 8 Exploitation

   1. Revisiting MS08-067
   2. Exploiting WebDAV Default Credentials
   3. Exploiting Open phpMyAdmin
   4. Downloading Sensitive Files
   5. Exploiting a Buffer Overflow in Third-Party Software
   6. Exploiting Third-Party Web Applications
   7. Exploiting a Compromised Service
   8. Exploiting Open NFS Shares
   9. Summary
  2. Chapter 9 Password Attacks

   1. Password Management
   2. Online Password Attacks
   3. Offline Password Attacks
   4. Dumping Plaintext Passwords from Memory with Windows Credential Editor
   5. Summary
  3. Chapter 10 Client-Side Exploitation

   1. Bypassing Filters with Metasploit Payloads
   2. Client-Side Attacks
   3. Summary
  4. Chapter 11 Social Engineering

   1. The Social-Engineer Toolkit
   2. Spear-Phishing Attacks
   3. Web Attacks
   4. Mass Email Attacks
   5. Multipronged Attacks
   6. Summary
  5. Chapter 12 Bypassing Antivirus Applications

   1. Trojans
   2. How Antivirus Applications Work
   3. Microsoft Security Essentials
   4. VirusTotal
   5. Getting Past an Antivirus Program
   6. Hiding in Plain Sight
   7. Summary
  6. Chapter 13 Post Exploitation

   1. Meterpreter
   2. Meterpreter Scripts
   3. Metasploit Post-Exploitation Modules
   4. Railgun
   5. Local Privilege Escalation
   6. Local Information Gathering
   7. Lateral Movement
   8. Pivoting
   9. Persistence
   10. Summary
  7. Chapter 14 Web Application Testing

   1. Using Burp Proxy
   2. SQL Injection
   3. XPath Injection
   4. Local File Inclusion
   5. Remote File Inclusion
   6. Command Execution
   7. Cross-Site Scripting
   8. Cross-Site Request Forgery
   9. Web Application Scanning with w3af
   10. Summary
  8. Chapter 15 Wireless Attacks

   1. Setting Up
   2. Monitor Mode
   3. Capturing Packets
   4. Open Wireless
   5. Wired Equivalent Privacy
   6. Wi-Fi Protected Access
   7. WPA2
   8. Wi-Fi Protected Setup
   9. Summary
 4. Exploit Development

  1. Chapter 16 A Stack-Based Buffer Overflow in Linux

   1. Memory Theory
   2. Linux Buffer Overflow
   3. Summary
  2. Chapter 17 A Stack-Based Buffer Overflow in Windows

   1. Searching for a Known Vulnerability in War-FTP
   2. Causing a Crash
   3. Locating EIP
   4. Hijacking Execution
   5. Getting a Shell
   6. Summary
  3. Chapter 18 Structured Exception Handler Overwrites

   1. SEH Overwrite Exploits
   2. Passing Control to SEH
   3. Finding the Attack String in Memory
   4. POP POP RET
   5. SafeSEH
   6. Using a Short Jump
   7. Choosing a Payload
   8. Summary
  4. Chapter 19 Fuzzing, Porting Exploits, and Metasploit Modules

   1. Fuzzing Programs
   2. Porting Public Exploits to Meet Your Needs
   3. Writing Metasploit Modules
   4. Exploitation Mitigation Techniques
   5. Summary
 5. Mobile Hacking

  1. Chapter 20 Using the Smartphone Pentest Framework

   1. Mobile Attack Vectors
   2. The Smartphone Pentest Framework
   3. Remote Attacks
   4. Client-Side Attacks
   5. Malicious Apps
   6. Mobile Post Exploitation
   7. Summary
 1. Appendix Resources

  1. Chapter 0: Penetration Testing Primer

  2. Chapter 2: Using Kali Linux

  3. Chapter 3: Programming

  4. Chapter 4: Using the Metasploit Framework

  5. Chapter 5: Information Gathering

  6. Chapter 6: Finding Vulnerabilities

  7. Chapter 7: Capturing Traffic

  8. Chapter 8: Exploitation

  9. Chapter 9: Password Attacks

  10. Chapter 11: Social Engineering

  11. Chapter 12: Bypassing Antivirus Applications

  12. Chapter 13: Post Exploitation

  13. Chapter 14: Web Application Testing

  14. Chapter 15: Wireless Attacks

  15. Chapters 16–19: Exploit Development

  16. Chapter 20: Using the Smartphone Pentest Framework

  17. Courses

 2. Downloading the Software to Build Your Virtual Lab

Kategorier
Metodik

Olika typer av penetrationstester

Vid penetrationstester eller IT-säkerhetgranskningar så brukar dessa delas upp inom olika områden där det enda ej utersluter det andra. Dvs ett test kan omfatta flertalet av dessa:

Whitebox tester

Med detta menas att full dokumentation och insyn finnes i systemet, nätverket eller produkten. Intern dokumentation eller liknande tas del av innan testet. Detta kan framförallt spara tid och ge maximalt för pengarna.

Blackbox tester

Denna typ av test brukar mest avspegla den information som en eventuell antagonist besitter. All kartläggning och informationsinhämtning sker genom öppna källor (OSINT). Ingen information eller dokumentation ges i förväg till den som utför penetrationstestet.

Externt penetrationstest

Detta test genomförs oftast över Internet eller annan typ av fjärrnätverk. Brandväggar och andra perimeterskydd finns mellan den som genomför testet och målobjektet. E-post och andra kanaler används för att försöka kringgå skyddet.

Internt penetrationstest

Avspeglar oftast en insider eller personal som vill illa. Testet genomförs ute hos kunden och på insidan av nätverket vid exempelvis en nätverksport som finns allmänt tillgänglig.

Avslutande ord

När testet är slut så levereras en rapport skriftligen. Den kund som beställt uppdrag bör också begära skriftligen på att samtlig information som insamlats raderas med säker överskrivning. Eller att ingen företagssekretess lämnar kundens lokaler under eller efter testet.

Finns så klart mycket mer att tänka på som vi återkommer till längre fram.

Kategorier
Verktyg

Ny version av Kali Linux

Kali Linux

Det har utkommit en ny version av Kali Linux som är en Linuxdistribution speciellt anpassad för penetrationstester och andra IT-säkerhetsrelaterade uppgifter.

Denna nya version heter 1.0.7 och har förutom en ny kernel stöd för att skapa och köra krypterat från USB-minne.

För att uppgradera din nuvarande version kan du bara köra:

apt-get update
apt-get dist-upgrade
# If you've just updated your kernel, then:
reboot

Kali Linux gick tidigare under namnet Backtrack Linux och liknande distar finns vid namn BlackArch och BlackBuntu.

Här hittas Kali Linux:

Kategorier
Okategoriserade

Om penetrationstester

Denna sida kommer att innnehålla information om penetrationster.